• SISTEM ZA UČENJE NA DALJINU FMZ IZMEŠTEN JE NA NOVI SERVER I MOŽETE MU PRISTUPITI NA SLEDEĆEM LINKU: 

    elearning.megatrend.edu.rs

    NA POČETNOJ STRANICI SE NALAZI UPUTSTVO STUDENTIMA ZA PRISTUP SISTEMU

Skip course categories

Course categories


Skip novosti

Novosti

(No news has been posted yet)